Facebook

„Mozdulj a jó irányba! – Fenntartható Városi Közlekedési Tervek” közlekedési-környezetvédelmi konferencia, Kecskemét 2012. május 24-25.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényéhez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Mozdulj a jó irányba! – Fenntartható Városi Tervek” címmel szakmai konferenciát szervezett települési önkormányzatok, közlekedési vállalatok, hatóságok, társadalmi szervezetek képviselőinek és minisztériumok munkatársainak részvételével 2012. május 24-25-én, Kecskeméten a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban.

 

Első napon elhangzott előadások letölthető anyagai:

Dr. Éri Vilma: Mobilitás-szervezés és fenntartható városi közlekedés

 

Dr. Bokor Zoltán: K+F a fenntartható városi közlekedésért

 

Laczkó Mária: Zöldfelületek és kerékpárutak Hévízen

 

Kangyerka Ádám: A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten

 

Gertheis Antal: A SUMP módszertanának alkalmazási lehetőségei a közlekedésfejlesztésben

 

Pénzes László: Alacsony emissziós zónák és füstködriadó tervek szerepe a városi mobilitásban

 

Nagypál Sándor: Kecskemét városfejlesztési eredményei

 

A második napon elhangzott előadások letölthető anyagai:

 

 

Lesya Loyko: Az EMH Kárpátaljai tapasztalatai. - Kezdeti sikerek és tanulságok” a Központi rendezvények legjelentősebb eseményei

 

Legen Géza: Az EMH szervezés szlovákiai tapasztalatai

 

Merkel Norbert: Pedelec használata a fenntartható városi közlekedésben

 

Dr. Meggyesi Tamás: Promenadológia – új szemléletek a városfejlesztésben


Marton Miklós: Munkahelyi Közlekedési tervek

 

Simon Szabolcs: NFM szerepvállalás – záró gondolatok

 

Katonáné Szabó Gabriella: Európai Mobilitási Hét programtervek - Kecskemét

 

(Fotó:Komlós József Jr.)

„Mozdulj a jó irányba! – Fenntartható Városi Közlekedési Tervek”

XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő

szakmai konferencia

Kecskemét, 2012. május 24.

Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár úr megbízásából Mészáros Imre osztályvezető a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester asszony Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében köszöntötték a résztvevőket aMozdulj a jó irányba – Fenntartható Városi Közlekedési Tervek” szakmai konferencián, amely egyben az idei Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap nyitó rendezvénye is.

Mészáros Imre beszédében emlékeztetett rá, hogy az EU egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé elnevezésű közlekedéspolitikai Fehér könyve a közlekedés és ezen belül a városi közlekedés fokozatos dekarbonizációját célozza meg. Hazai viszonylatban a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról szóló 1330/2011 Korm. határozat több pontján is érinti a közlekedés szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését és ezen belül magát az Európai Mobilitási Hét programot is nevesíti. A 2007-2013 közötti időszak EU költségvetéséből finanszírozott KÖZOP és ROP keretében rendelkezésre álló források felhasználásával a közösségi közlekedés-fejlesztések, kerékpáros infrastruktúra bővítések, logisztikai központok, intermodális kapcsolatfejlesztések valósultak illetve valósulhatnak meg.

Magyarország 2001-ben csatlakozott az Autómentes Naphoz, és 2011-re már nem kevesebb: mint 2000 európai település csatlakozását regisztrálták. Nagy a felelősségünk abban, hogy megpróbáljuk az autóközlekedést az alternatív, környezetbarát módozatokra felcserélni; és ezáltal egészségesebb környezetet teremteni magunknak és a jövőnek. Kecskemét tekintetében ez úgy valósul meg, hogy törekszünk az autóforgalom belvárosból való kiszorítására, hogy az a gyalogosoké lehessen; és ezzel párhuzamosan városszerte egyre több kerékpárutat építünk. – mondta el Katonáné Szabó Gabriella.

K+F a fenntartható városi közlekedésért

Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető, BME

A városok és agglomerációik meghatározó szerepet töltenek be Európa, s így hazánk gazdaságában és társadalmában. Közlekedési rendszereik fenntarthatóságának biztosítása ezért lényeges, de egyúttal összetett feladat. Utóbbi miatt célszerű felhasználni a kutatás-fejlesztés legújabb, releváns eredményeit a fenntartható városi közlekedési rendszerek megtervezésében és működtetésében. A nemzetközi gyakorlat kutatási irányainak azonosítását követően a hazai környezetben is intenzíven művelt forgalomirányítás, valamint városi logisztika K+F megoldásai kerülnek bemutatásra. A forgalomirányítási területen az alkalmazott új megközelítés lényege az, hogy a klasszikus forgalomtechnikai paraméterek mellett a társadalmi-gazdasági hatásokat is figyelembe vevő szempontok is beépítésre kerülnek a szabályozási modellbe, lehetővé téve a kiegyensúlyozott forgalmi optimalizálást. A városi logisztika tekintetében a legfontosabb megállapítás az, hogy az ellátási-szállítási láncok utolsó, városi hálózatokat érintő szakaszait speciális módszerekkel szükséges kezelni, növelve a kapacitáskihasználást és minimalizálva az árumozgatás negatív következményeit. Összefoglalásképp megállapítható, hogy a K+F számos megoldási alternatívát kínál a városi közlekedés fenntarthatóságára, de ezek implementálása megfelelő adaptációt kíván. A gyakorlati alkalmazás elősegítésében kulcsszerepe van továbbá a szabályozási környezetnek, illetve a fogadókészségnek is.

Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen

Laczkó Mária intézményvezető GAMESZ, Hévíz

Megvalósult Hévízen a belváros rehabilitáció első üteme, melyet a bemutató fenntartó kertész szemszögéből láttat, a „Virágos Hévíz” képeivel.

A fürdőhelyi hangulat kialakítása szempontjából a meglévő infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír. A terület korábbi hangsúlyos közlekedési, parkolási rendje lehetővé tette a Hévízi gyógy-tó közvetlen megközelítését, azonban nagymértékben károsította a természeti értékeket.

A fejlesztés az alábbi feladatokra adott megoldást: összefüggő gyalogos övezet kialakítása: Rákóczi Ferenc utca – Erzsébet királyné utca díszburkolatos útépítése, Rózsakert komplexum átépítése, Gróf Festetics György tér rendezése, összekötő utcák kiépítése, közlekedési koncepció a gyalogos, mozgó- és álló gépjárműforgalom szabályozására, zöldfelület rendezés, utcabútorozás. Az utcák úthálózati funkciója megváltozott. A teljesen forgalommentes gyalogos övezet kialakítására nincs lehetőség, de a gépjármű forgalom térben és időben történő radikális csökkentését biztosítottuk, valamint a parkolást kiszorítottuk.

A Belvárosból kiinduló kerékpárút-hálózattal a város külső területei, és a szomszéd települések is megközelíthetők.

2011-ben a Virágos Magyarországért mozgalomban „Az év főutcája, főtere” kitüntető címet nyertük el.

Fenntartható városi mobilitási tervek – A módszertan alkalmazási lehetőségei

Gertheis Antal, Városkutatás Kft.

Az Európai Unió szakpolitikai szinten egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható városi mobilitás-tervezésre. A városi mobilitás cselekvési terve (2009) című dokumentumban az Európai Bizottság a fenntartható városi mobilitási tervek (sustainable urban mobility plans – SUMP) elterjedésének segítését javasolta. A 2011-es Fehér könyv felveti a városi mobilitási tervek esetleges kötelezővé tételét, valamint bizonyos forrásoknak a terv meglétéhez kötését.

Az ELTIS Plus program keretében a meglévő európai jó gyakorlatok összegzésével módszertani útmutatót dolgoztak ki, amely elérhető a www.mobilityplans.eu honlapon. A módszertant szemináriumokon ismertetik minden tagországban; a projekt magyarországi szakmai partnere a Városkutatás Kft.

A fenntartható városi mobilitási terv olyan stratégiai terv, amely a jelenlegi tervezési gyakorlatra építve, az érintettek bevonásával a jelen és a jövő valós mobilitási igényeinek kielégítésére törekszik annak érdekében, hogy javuljon az életminőség a városban és környékén egyaránt. Célja, hogy fenntartható városi közlekedési rendszer jöjjön létre.

A teljes tervezési folyamat négy fő szakaszból áll, a kidolgozott irányelvek ezt 11 elemre (fő lépésre) és 32 tevékenységre (részletesen meghatározott feladatra) bontják tovább. A folyamat ciklikusan ismétlődik.

A hazai alkalmazhatóság vizsgálata során szem előtt kell tartani, hogy a módszertan nem csodaszer, csak egy sorvezető, ami segít, hogy ne maradjanak ki fontos lépések, szempontok a tervezési folyamatból. Nem új terv a meglévők mellé, hanem meglévő tervek felülvizsgálatával, vagy azokat felváltva érdemes kidolgozni. A meglevő tervezési gyakorlat több elemét ma is tartalmazza, így annak kiegészítésével, erősítésével érdemes elmozdulni ebbe az irányba.

A legfontosabb sikertényező a városvezetés elkötelezettsége, mert csak ez biztosíthatja az alapos tervezési folyamatot és a következetes végrehajtást. Fontos a jövőkép és a prioritások világos meghatározása, a célorientált és költséghatékony intézkedések kiválasztása, valamint az előrehaladás folyamatos mérése és értékelése, a terv rendszeres felülvizsgálata.


Alacsony emissziós zónák és füstködriadó tervek szerepe a városi mobilitásban

Pénzes László Tudományos munkatárs Közlekedéstudományi Intézet (KTI)

Nagyvárosaink levegőminőségét számos – jogszabályokban előírt korlátok közé szorított – légszennyező összetevő befolyásolja. Ezek közt kiemelkedően figyelemmel kell lenni az ún. finomrészecske – a köznyelvben „szálló por”-ként emlegetett, hivatalosan PM10 megjelöléssel azonosított szennyezésre. A hazai mérési adatok mutatják, hogy e szennyezés sok helyen – esetenként más-más forrásból - okoz az egészségügyi határértéket meghaladó terheléseket.

E terhelés mérséklése van ahol megelőző intézkedésekkel megoldható, az éves határérték-túllépések napjainak száma csökkenthető. Mindazon helyeken, ahol a közlekedés nagyobb mértékben hozzájárul a légszennyezés kialakulásához, hatékony eszköz lehet az ún. alacsony-emissziós zónák – közismert rövidítése LEZ – megvalósítása és működtetése.

Ezeknek a zónáknak a kialakítása, az azokban alkalmazott korlátozások szigorúsága alkalmazkodhat a helyi viszonyokhoz, ugyanakkor a szennyezés alapján megadott járműbesorolásnak alkalmazkodnia kell mind az európai rendszerhez, mind a többi hazai városban alkalmazott alapelvekhez.

Amennyiben a különböző eredetű levegő-szennyezés hatása az adott településen ugyan nem jellemző, ám – kifejezetten kedvezőtlen időjárási körülmények közt – mégis kialakulhatnak a megengedett mértéket meghaladó szennyezettségi viszonyok célszerű ellenintézkedéseket tartalmazó szmog-riadó terveket kialakítani, az adott város viszonyainak figyelembe vételével. Ezen intézkedések alkalmazásával megelőzhető, legalábbis mérsékelhető, hogy többnapos határérték-túllépések álljanak elő. Az ilyen szmog-riadó tervekben azonban csak olyan közlekedési intézkedések alkalmazása célszerű, melyek révén – ahogy azt a jogszabály is megfogalmazza – a szmog-helyzet megszüntetéséhez, vagy hatásainak enyhítéséhez szükséges mértékben, arra alkalmas módon a füstköd-riadó terv alapján a helyhez kötött és a mozgó légszennyező források működése korlátozható vagy megtiltható.

(Fotó: Gradvolt Szilveszter)

 

Kecskemét, 2012. május 25.

European Mobility Week in Ukraine: successes and lessons learned

Lesya Loyko NGO Agency for sustainable development

of the Carpathian region „FORZA“

Uzhhorod. Ukraine

2011 was the first year when we can say that Ukraine has joined the All-European movement „European Mobility Week”. 12 communities out of which 8 in Transcarpathia with 1mln.359 thou. citizens officialy became part of the campaign with range of different promo activities and permanent measures. Several more cities conducted EMW activities but didn’t register formally.

The campaign in 2011 was aimed at introducing the idea of EMW to the population and promotion of the smarter and healthier means of moving alternative to cars that was greatly supported by last year theme „Alternative mobility”. Huge support in this was the EU HUSKROUA ENPI project “European mobility week in Carpathy” jointly implemented with the Agency of regional development Kosice (Slovakia).

The first results of the EMW in Ukraine has shown that the campaign might be successfully implemented by big cities (biggest –population of 760 thou. ) and small villages (smallest – 900 people).

The main components of the EMW success were:

  • the political will of local governments
  • good partnership with educational institutions and businesses
  • collaboration with mass-media.

Európai Mobilitási hét a Kárpátokban

Legen Géza Kassai Regionális Fejlesztési Ügynökség, Kassa

A szlovák EMH kampány szervezése 1999 kezdődött a Vilás autómentes nap és a WHO Egészséges Városok hálózatán belül. A fő ok a egészséges test mozgás és tiszta környezetben van rejtve. A hálózat minden állami támogatás és EU-s pénzek nélkül próbálta szervezni a kampányt –nem mintha nem próbálták volna. Sajnos minding más prioritások voltak, mondjuk autósztráda építése Pozsony és Kassa között. Az első pénzügyi támogatást a Kassai Regionális Fejlesztési Ügynökség a FORZA nevű ukrán partnerével kapta 2010-ben a határon túli ENPI program segítségével. A két éves projekt a maradó intézményekre összpontosít, persze a kampány szervezésén belül. Az első évben 9 szlovák és 11 ukrán város vett formálisan részt a kampányban. A regisztráció és kommunikáció a városokkal a avaszi és őszi workshopokon és a honoldalon keresztül zajlik. ( www.tyzdenmobility.sk).

Pedelec használata a fenntartható városi közlekedésben

Merkel Norbert gazdaságfejlesztési főmunkatárs, Miskolc Holding Zrt.

Go Pedelec!” – ezt az elnevezést kapta az Európai Unió társfinanszírozásában létrejött nemzetközi ismeretterjesztő kezdeményezés, amelynek célja, hogy népszerűsítse a környezettudatos közlekedés egyik új eszközét, a pedelec-et (www.gopedelec.hu és www.gopedelec.eu).

Mi az a pedelec?

A pedelec (ejtsd: pedelek) egy kerékpár elektromos rásegítéssel, ahol a kerékpárosnak magának is tekernie kell ahhoz, hogy a kisegítő motor működésbe lépjen. (PED=pedál + ELECtric=elektromos).

A Pedelec előnyei:

- Hatékonyságunk növelése: Pedelec használatával gyorsabban lehet közlekedni és nagyobb távolságokat lehet megtenni.

- Költséghatékonyság: Egy pedelec kerékpárt szabványos 230 V-os hálózatról átlagosan fél kWh árammal fel lehet tölteni, amivel átlagosan 30-50 km-t lehet megtenni, azaz 100 km-t megtételének az ára nagyjából 70 Ft. Ha véletlenül utazás közben lemerül az akkumulátor, akkor sincs baj, hiszen normál kerékpárként továbbra is használható a pedelec.

- Egészségmegőrzés: Konditermekbe járás helyett egy pedeleckel elvégezhető a napi testedzés és így időt és pénzt lehet megtakarítani.

- Környezetvédelem: A pedelec károsanyag kibocsátása a legalacsonyabb valamennyi motorizált, közlekedésre használatos jármű közt. Energiafogyasztása hússzor alacsonyabb, mint egy személygépkocsié. További előnye, hogy a használata során nem okoz lég-és zajszennyezést.

A pedelec napjainkban:

A napjainkban is zajló gazdasági válság hatásai alól alighogy csak ébredezik a világ, az elektromos kerékpárok (e-bike és pedelec) piaca azonban töretlenül fejlődik, amit az is mutat, hogy egyre több világcég áll elő saját gyártású pedelec-kel (pl. BOSCH, Audi, stb.). A magas üzemanyagárak, a dugók, parkolási gondok, a városiasodás, a légszennyezés, valamint a változó közlekedési megoldások (és egyéb más okok) miatt az elektromossággal hajtott, kétkerekű, egyszemélyes járművek piaca nagy ütemben növekszik. Egyre több ország és nagyváros is támogatja a pedelec-vásárlást (pl. Ausztria), pedelec-használatot és egyre több olyan stratégia kerül kidolgozásra, amely elősegíti ezt a folyamatot. Ennek eredményeképpen csak Európában hamarosan évente 1 millió új pedelec-kel is növekedhet a pedelec kerékpárok száma.

(Fotó: Komlós József Jr.)

 

Mi a PROMENADOLÓGIA?

Dr. Meggyesi Tamás prof. emeritus

Az egy-egy épületre, mint tárgyra koncentráló hagyományos építészeti és műemléki szemlélettel szemben a promenadológia (Spaziergangswissenschaft, strollology, sétatudomány) a mozgás közben, egy útvonal végigjárása során észlelt benyomások sorozatának tanulmányozása, amit az 1960-as évektől kezdve lineáris vagy szekvenciális látványelemzésnek is hívnak. A promenadológia célja legalább háromrétű. Az első a látványsor átélése egy kiválasztott útvonal mentén. A második ennek valamilyen módon történő térkép-alapú rögzítése. Hogy ezt milyen formában és műfajban sikerül elérni, az a mindenkori promenadológus leleményességtől függ, vagyis maga is alkotás. És végül a promenadológia nem csak lát, hanem értékel is, sőt, kisebb akciókat is javasolhat: ez a minimális beavatkozás elve. Az utca nem csak közlekedési csatorna, hanem eseményterek láncolata. Az ily módon feltáruló látvány folyamatossága már nem egyszerű városkép, hanem település táj a maga dinamikus térbeli komplexitásával. Újra fel kell fedeznünk az utcák és terek világának folytonosságát, ami értelmet ad az egyes építményeknek – és nem fordítva. Ez csak olyan térképek segítségével lehetséges, amelyek arányhelyesen és olvashatóan tüntetik fel a közterületek térfalait és mutatják be arányait. Csak ilyen módon lehet hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy környezetüket tudatosabban érzékeljék és értékeljék – és hogy ne csak nézzenek, hanem lássanak is. Sajnos manapság már csak ingatlanfejlesztéről beszélünk; ezért aktuális, hogy a promenadológia segítségével megújítsuk, humanizáljuk és közkinccsé tegyük a városépítészet világát.

Munkahelyi Közlekedési Tervek

Marton Miklós szakértő,

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC)

Munkahelyi Közlekedési Terveket sok országban évek óta készítenek – mind a hatóságok, mind a munkaadók, mind a munkavállalók elégedettségére. A munkaadóknak előny, ha a dolgozók nem késve, idegesen érnek be reggel – ha egyáltalán beérnek. És előny, ha kevés a betegszabadság, egészségesek a kollégák, és kicsi a fluktuáció. Előny, ha a tárgyalásra érkezők könnyen eljutnak a telephelyre, és a céggel akár már az utazás során megismerkedhetnek.

De a mai magyar körülmények között hajlandók erre pénzt is szánni? Vagy nálunk is jogszabállyal kellene kötelezni őket arra, hogy gondoljanak arra is, hogy a munkavállalók hogyan jutnak a munkahelyükre, és haza?

Vagy mindez a települések érdeke, így az önkormányzatoknak kellene segíteniük a cégeket abban, hogy dolgozzák ki és valósítsák meg a maguk Munkahelyi Közlekedési Terveit?

NFM szerepvállalás

Simon Szabolcs vezető tanácsos, NFM

Az Európai Mobilitási Hétre 2002 óta minden évben szeptember 16-22 között kerül sor. A mozgalom a fenntartható mobilitás jegyében felhívja az állampolgárok figyelmét a városi mobilitás környezetre és az életminőségre gyakorolt hatásaira. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium célja, hogy elősegítse a párbeszédet a különböző érdekképviseletek között, a már megvalósult, és eredményes állandó intézkedések, legjobb gyakorlatok megismertetése révén elősegítse a környezetbarát szemlélet elterjesztését a mobilitás management és a fenntartható városi közlekedéstervezés területén. A hazai közösségek oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok támogatása mellett a határon túli szervezetek, közösségek bevonásával, a kapcsolatok szélesítésével az eddiginél is hatékonyabb együttműködés jöhet létre. Az integrált tervezés, a mobilitás racionalizálása során törekedni kell az egyensúly kialakítására a környezet minőségének javítása, a gazdasági fejlődés és a társadalmi igazságosság között.

Az Európai Mobilitási Hét kecskeméti programterve

Katonáné Szabó Gabriella alpolgármester, Kecskemét

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata már a kezdetektől, 2001-től évről-évre megrendezi az Európai Autómentes napot, amelynek előkészítése Európai Karta aláírásával kezdődik minden év júniusban.

Városunkban számos olyan szakmai- és civil szervezet működik, amelyek elhivatottak a környezetünk védelme érdekében és hagyományosan részt vesznek az Európai Autómentes Nap szervezésében és lebonyolításában.

Autómentes Nap programokat a Polgármesteri Hivatal épülete előtt a Kossuth téren rendezzük meg a rendezvény világnapján, szeptember 22-én.

A rendezvény elmúlt évek népszerű programjai:

- kerékpáros ügyességi akadálypálya több korosztály számára és KRESZ totó

- GAMF alternatív meghajtású járműveinek kiállítása

- „közlekedési formák ökológiai lábnyomának számítása” című csoportfoglalkozás

- környezet-egészségügyi bemutató, tájékoztató,

- Játékos feladatok gyerekeknek az „öko” gondolkodásmód fejlesztésére, valamint közlekedéshez kapcsolódó tárgyak készítése

- Szivárvány játéktár családi foglalkozás

- Aszfaltrajz verseny

- Leskowszky féle kerékpár bemutató

- velocipéd bemutató

A folyamatos programokat követően minden évben kerékpáros felvonulást szervezünk a városban, rendőrség általi felvezetéssel és zárással, amely útvonalnak a hossza 7 km. A regisztrált résztvevők száma évről-évre növekvő tendenciát mutat, 2011. évben meghaladta a 350 főt.

A kerékpáros felvonulást követően a regisztrált résztvevők között ajándékokat sorsolunk, melynek díja egy kerékpár, valamint számos, egyéb kerékpáros kiegészítő.

A 2009. és 2010. évben esti, színpadi produkciók bemutatására is sor került, amely a Kecskemét Ifjúsági Otthon Zöldernyő projektjének keretében valósult meg.